האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12402 בין תרבות המונים לתרבות גבוהה: שאלות היסטוריות וחברתיות

12402 בין תרבות המונים לתרבות גבוהה: שאלות היסטוריות וחברתיות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' ישי לנדא

הקורס יתמקד בעלייתה של מה שנהוג לכנות "תרבות ההמונים" המודרנית במערב, בעיקר באירופה ובארצות הברית, החל מן השליש האחרון של המאה ה-19 ועד שלהי המאה ה-20. למן ראשיתה, הכירו היסטוריונים ואנשי מדעי החברה בחשיבותה של התפתחות זו, החורגת הרבה מעבר לתחום התרבות או ההנאה האסתטית גרידא, ויש לה השלכות חברתיות, פוליטיות ואידאולוגיות כבדות משקל. לאורך השנים הוצעו גישות שונות להבנת תרבות ההמונים, הפורשות קשת של תגובות, החל מגינויים בוטים של התרבות הפופולרית – שהוקעה על ידי חוגים שמרניים כ"מרד המונים" החותר תחת ההיררכיה החברתית ועל ידי חוגים רדיקליים כ"חרושת תרבות" המייצרת רדידות ואדישות פוליטית – וכלה בראייה של תרבות זו כתרבות "משחררת" המעצימה את ההמונים ומביאה לידי ביטוי את שאיפותיהם האותנטיות.

קריאה וניתוח של טקסטים פופולריים – ספרותיים, קולנועיים, ומוזיקליים – כמו גם של טקסטים ביקורתיים, קלאסיים ועכשוויים כאחת, תאפשר לערער על הניסיונות לראות בתרבות ההמונים מקשה מונוליתית אחת, ותבהיר את הצורך בראייה של תרבות ההמונים כזירה של התגוששות בין מעמדות, מגדרים ואידאולוגיות, שבה זהותם של "המנצחים" לעולם אינה קבועה מראש. נראה כיצד התרבות ההמונית יוצרת במידה רבה כתגובה לה את "התרבות הגבוהה" המאפיינת את העידן המודרני, הפונה במכוון למעטים ודוחה לעתים באופן עקרוני את תביעת הנגישות והבהירות. בנוסף, יאפשר הקורס מבט השוואתי על משטרים פוליטיים שונים ועל הדרך שבה הם הגיבו לתרבות ההמונים וניסו לרתום אותה לצרכיהם, לעצבה בהתאם להשקפת עולמם, ולנטרל מרכיבים שנתפסו כבלתי רצויים, למשל איטליה הפשיסטית או ארצות הברית בתקופת המקרתיזם.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.