האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12404 בין אשכנז לספרד: היסטוריה תרבותית של יהדות פרובנס בימי הביניים

12404 בין אשכנז לספרד: היסטוריה תרבותית של יהדות פרובנס בימי הביניים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' אבריאל בר-לבב

איזור דרום-צרפת נקרא בפי היהודים בימי הביניים פרובינציא"ה (‏Provence‎)‏. יהדות פרובנס התקיימה בין המרכזים של יהודי ספרד, איטליה, צרפת ואשכנז. היא קלטה השפעות מסביבתה ונוצרה בה זהות קיבוצית עצמאית וייחודית, שהשפיעה מצידה על סביבתה, והובילה כמה מהתהליכים התרבותיים-הדתיים החשובים של החברה היהודית בימי הביניים. במאה ה-12 נודעו ישיבות פרובנס כמרכזים חשובים ללימוד תורה, שמשכו אליהם תלמידים גם מהאזורים השכנים, ושצמחה בהם אסכולה הלכתית עצמאית חשובה, וכמו כן התפתח מפעל התרגומים לעברית של הספרות הפילוסופית והמדעית בשפה הערבית, שאיפשר ליהודי ארצות הנצרות לקלוט ולהטמיע את הישגיה הספרותיים והתרבותיים של יהדות ספרד המוסלמית (‏אל-אנדלוס‎)‏.

איזור דרום-צרפת נקרא בפי היהודים בימי הביניים פרובינציא"ה (‏Provence‎)‏. יהדות פרובנס התקיימה בין המרכזים של יהודי ספרד, איטליה, צרפת ואשכנז. היא קלטה השפעות מסביבתה ונוצרה בה זהות קיבוצית עצמאית וייחודית, שהשפיעה מצידה על סביבתה, והובילה כמה מהתהליכים התרבותיים-הדתיים החשובים של החברה היהודית בימי הביניים. במאה ה-12 נודעו ישיבות פרובנס כמרכזים חשובים ללימוד תורה, שמשכו אליהם תלמידים גם מהאזורים השכנים, ושצמחה בהם אסכולה הלכתית עצמאית חשובה, וכמו כן התפתח מפעל התרגומים לעברית של הספרות הפילוסופית והמדעית בשפה הערבית, שאיפשר ליהודי ארצות הנצרות לקלוט ולהטמיע את הישגיה הספרותיים והתרבותיים של יהדות ספרד המוסלמית (‏אל-אנדלוס‎)‏.

למן שלהי המאה ה-12 התבססו הקשרים התרבותיים בין המרכזים היהודיים בדרום צרפת ליהודי ספרד. חכמים מפרובנס למדו בברצלונה, ומלומדים מספרד הסתובבו בדרום צרפת, תרגמו ספרים או חיברו יצירות עצמאיות בעברית בתחומי הדקדוק, המתמטיקה, האסטרונומיה, האסטרולוגיה, הפילוסופיה ופרשנות המקרא. מהפך תרבותי משמעותי החל בפרובנס לאחר השתלטות בני המֻוַחידון על ספרד המוסלמית (‏1160-1145‎)‏ והרס החיים היהודיים הציבוריים בימי שלטונם. גל הפליטים שברח לספרד הנוצרית הגיע בחלקו גם לאזורים שמעבר לפירנאים. הפליטים יזמו והובילו את השינויים האינטלקטואליים ואת הרנסנס התרבותי בעולם הרוח בפרובנס. באותה תקופה התרחשה הופעתה ההיסטורית הראשונית של הקבלה בפרובנס. לאחר תרגום ספרו של הרמב"ם מורה הנבוכים על ידי שמואל בן יהודה אבן תיבון (‏1204‎)‏ נולדה שם גם האסכולה הפילוסופית האריסטוטלית. ההתנגדות לחדירת רעיונות פילוסופיים רדיקליים לעולם התורה לא איחרה לבוא ובמחלוקות החברתיות והאינטלקטואליות שהתעוררו בפרובנס לאורך המאה ה-13 התנגשו גם האסכולות המתחרות של הפילוסופיה והקבלה. הקורס יציג וינתח את הטקסטים והתהליכים התרבותיים בעיצובה התרבותי של יהדות פרובנס בתחומי הפרשנות, ההלכה והקבלה.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.