האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12405 אנטישמיות, מדינת הלאום האירופית והיהודים

12405 אנטישמיות, מדינת הלאום האירופית והיהודים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' גיא מירון

הקורס יעסוק במתח בין הכלה (‏inclusion‎)‏ לבין הדרה (‏exclusion‎)‏ של היהודים במדינה האירופית המודרנית – בתקופה שבין שלהי המאה ה 18 עד ערב מלחמת העולם השנייה – ובתנועות הלאומיות האירופיות. יסודו של הקורס בתפישה לפיה אין להבין את האנטישמיות כתופעה בפני עצמה, אלא יש לראותה בתוך ההקשר הרחב יותר של המדינה האירופית החדשה והגדרת הזהויות הקולקטיביות במסגרתה וכן להבין את מקומם של היהודים עצמם כסובייקטים פעילים (‏ולא רק כאובייקטים פסיביים‎)‏ בהקשר זה. טיעון מרכזי שיועלה ויוצג מפרספקטיבות שונות לאורך הקורס יהיה, כי המתח בין הכלה להדרה של היהודים אינו בינארי אלא מציע מנעד שלם של אפשרויות. מושגים מרכזיים נוספים שיידונו בקורס הם "אזרחות", "התבוללות" ו"לאומיות".

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.