האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12406 הפלסטינים במאה העשרים - תמורות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות

12406 הפלסטינים במאה העשרים - תמורות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' מוסטפא כבהא

הקורס עוסק בתולדות הפלסטינים מראשית המאה העשרים ועד סופה, תוך כדי מיפוי תהליכי ההתפתחות שעברו על החברה הפלסטינית בעיקר בצל תהליך המודרניזציה שהתחיל, כמו שאר ארצות המרחב, עוד במחצית השנייה של המאה ה-19. כן יתוארו וייסקרו הממדים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים של תהליכים אלה בשתי תקופות עיקריות: הראשונה עד 1948 שבה החברה הפלסטינית הייתה יחידה אחת שעברו עליה שורה של גורמים משפיעים באותו זמן ובאותו מקום, והשנייה לאחר 1948 ובה הפך רובו של העם הפלסטיני לפליטים הנמצאים בקהילות שונות ומשפיעים עליהם שורה של גורמים שונים ומגוונים.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.

דרישות הקורס הן: 2 מטלות (‏10% כל אחת‎)‏ ורפרט מסכם (‏80%‎)‏.

יש להגיש את הרפרט המסכם עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.