האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12408 מומרים וגרים

12408 מומרים וגרים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה לימור, פרופ' חיים היימס, ד"ר שרינה חן

הקורס יעסוק בתופעת המרת הדת, בעיקר בשלוש הדתות המונותאיסטיות, למן שלהי העת העתיקה ועד ראשית העת החדשה, מנקודות מבט שונות – פסיכולוגיות, סוציולוגיות וספרותיות. הקורס יבחן את החשיבות ההיסטורית והתרבותית של תופעת ההמרה בממדיה השונים – האישי, הקהילתי, התאולוגי והמשפטי. הוא יעסוק גם בתוצאותיה הפוליטיות והגיאוגרפיות.

הלימוד יתבסס על קריאה קרובה של מקורות ראשוניים מגוונים הנוגעים בהמרת דת, ואלה יהוו עוגן לדיון בסוגיות של זהות דתית ותרבותית, משמעותם של גבולות דתיים וחצייתם, נרטיבים של המרה, אירועים של המרות דת המוניות, המרה של מרחבים, ונושאים סמוכים כגון דרכי שכנוע ופולמוס, ויכוחים פומביים ופרטיים. נוסף על המקורות שיעמדו לדיון, הקורס יכלול גם מקורות ומאמרים רבים נוספים שיוכלו לשמש בסיס לעבודות סמינריוניות למעוניינים בכך.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.

דרישות הקורס הן: 2 מטלות (‏15% כל אחת‎)‏ ורפרט מסכם (‏70%‎)‏.

יש להגיש את הרפרט המסכם עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.