האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12410 בין מזרח ומערב: מפגשים בין תרבותיים בתקופה ההלניסטית

12410 בין מזרח ומערב: מפגשים בין תרבותיים בתקופה ההלניסטית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: ד"ר איריס סולימני

בעקבות מסע אלכסנדר הגדול נחשפו היוונים לאזורים גיאוגרפיים ולעמים שלא הכירו קודם לכן. למפגש בין היוונים ובין עמי המזרח היו השלכות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, תרבותיות ודתיות. מטרת הקורס היא לבחון את ההשפעה ההדדית שהייתה למפגש בין התרבות היוונית ובין התרבויות המקומיות, ולעמוד על גבולותיה של השפעה זו. ייבדקו תחומים שבהם חלו שינויים בעקבות מפגש התרבויות, לרבות האידיאולוגיה של המלוכה, הריבוד החברתי, היחס ל"אחר", תפיסת האלים וריטואלים דתיים, שפה, ספרות, אומנות ותחומי ידע כגון אסטרונומיה וגיאוגרפיה. יושם דגש על תהליכי השינוי שהתרחשו בממלכות הגדולות – התלמיית והסלאוקית – תוך השוואה ביניהן וניתוח הסיבות להבדלים. הדיון יתבסס על קריאה ביקורתית של המקורות העתיקים (‏ספרותיים ואפיגראפיים‎)‏ ועל הממצא הארכיאולוגי, וילובנו הדעות השונות במחקר המודרני.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.

דרישות הקורס הן: מטלה (‏20%‎)‏ ובחינת בית (‏80%‎)‏.

יש להגיש את בחינת הבית עד שבוע מיום פרסום הבחינה.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.