האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12413 העיתונות ככלי מעצב ומשפיע בהיסטוריה הערבית בעת החדשה

12413 העיתונות ככלי מעצב ומשפיע בהיסטוריה הערבית בעת החדשה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' מוסטפא כבהא

הקורס יעסוק בתהליך התפתחותה של העיתונות הכתובה והמלה המודפסת בחברות הערביות השונות מאז התחלת העידן המודרני ועד ימינו. בנוסף לעיסוקו בתהליך ההתפתחות המקצועית ותהליך התהוות שכבת אליטה תקשורתית משפיעה , הוא יעסוק בהשלכותיהם של התכנים העיתונאיים על עיצוב פניהם של שני תהליכים מרכזיים שקרו באזור מאז הופעת העיתון הראשון באזור בשנת 1828 ועד היום: תהליכי המודרניזציה והחילון אשר עברו עליות ומורדות ועיצבו בכך את פניה של ההיסטוריה הערבית המודרנית. כן ידונו יחסי הגומלין שהתהוו בין עושי המלאכה העיתונאית לבין אליטות אחרות מובילות ומשפיעות ובעיקר האליטות, הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות והתרבותיות.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.

דרישות הקורס הן: 2 מטלות (‏10% כל אחת‎)‏ ורפרט מסכם (‏80%‎)‏.

יש להגיש את הרפרט המסכם עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.