האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12415 קולוניאליזם ומודרניזציה, יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה: סוגיות יסוד

12415 קולוניאליזם ומודרניזציה, יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה: סוגיות יסוד‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' חיים סעדון

הדרמה הגדולה של יהודי ארצות האסלאם הייתה כי בשיאה של המודרניזציה ובנקודת הרום של התפתחות הקהילות החלה גם הנקודה ממנה התמעטה הנוכחות היהודית בארצות אלו. בתוך כשלושים שנה הסתיימה הנוכחות היהודית כמעט בכל ארצות האסלאם. יהודי ארצות האסלאם עברו תהליכי מודרניזציה שונים שהושפעו מאופייה של הארץ, מיקומה הגיאופוליטי ושליטה קולוניאלית ישירה או עקיפה.

הקורס ינסה לבחון את השפעותיה של המודרניזציה על חיי היהודים בארצות האסלאם בתחומים כמו: המעמד המשפטי, ארגון הקהילה, הדמוגרפיה, הזהויות החדשות של היהודים, תגובות פוליטיות, ציבוריות, ציונות והגירה.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.