האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12420 משיחיות, גאולה ואחרית הימים: בין דת לחברה

12420 משיחיות, גאולה ואחרית הימים: בין דת לחברה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: ד"ר גדי שגיב

הכמיהה לעתיד טוב יותר היא שאיפה אנושית בסיסית שאותה אפשר לזהות בתרבויות שונות לאורך ההיסטוריה. כמיהה זו מתבטאת גם בדיונים מגוונים על דמותו של גואל-משיח, על טיבה של הגאולה, ועל אחרית הימים. בקורס זה נעסוק ברעיונות משיחיים ובתנועות משיחיות מהעת העתיקה ועד ימינו. נתמקד בעיקר ביהדות, ובסיוע מרצים אורחים נעסוק בהרחבה גם באסלאם ובנצרות ונעמוד על זיקות בין הדתות בהקשרים המשיחיים.

משיחיות אינה מאפיינת דתות בלבד. גם במסגרות אידאולוגיות חילוניות מודרניות אפשר לזהות ניסוחים מעין משיחיים, בהקשר זה נעסוק בהיבטים משיחיים בתנועות לאומיות וחברתיות בתקופה המודרנית.

הקורס יקנה כלים לקריאת טקסטים משיחיים ולניתוח תופעות משיחיות בעבר. אולם המבט הכללי וההשוואתי יסייע להבנתן של תנועות משיחיות כיום, בישראל ובעולם.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.

דרישות הקורס הן: מטלה (‏30%‎)‏ ומטלה מסכמת (‏70%‎)‏.

יש להגיש את המטלה המסכמת עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.