האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12421 יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

12421 יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' חיים סעדון

יהודי צפון אפריקה הושפעו ממלחמת העולם השנייה בצורה ישירה משני כיוונים שונים. האחד, נפילתה של צרפת, הקמת ממשלת וישי והחלת חוקי הגזע המפלים על הקיבוצים היהודיים. אלה פגעו באופן שונה ביהודים בהתאם לרמת המודרניזציה שלהם. האחר, התפתחות מצב המלחמה בחזית המזרחית של האזור מלוב מערבה ובחזית המערבית במסגרת "מבצע לפיד", ממערב למזרח. חיי היהודים בתקופה זו השתנו ללא הכר. השפעת המלחמה עליהם הייתה עצומה הן משום הפגיעה הפיזית בהם ואכזבתם מצרפת, והן משום תהליכים של דה-קולוניזציה ושל עליית הלאומיות הערבית המקומית (‏בכל ארץ‎)‏ שערערו את שלטונה של המעצמה הקולוניאלית. גורמים מרכזיים אלה הביאו בסופו של דבר לתהליך של הגירת היהודים מארצות המגרב עד לסיומה של הנוכחות היהודית בהן. הקורס יעסוק בבעיות מתודולוגיות ובסוגיות היסטוריות, ויתבסס על מקראת מאמרים ומקורות.

הסוגיות שיידונו בקורס: