האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12422 האסלאם בעידן המודרניזציה והגלובליזציה: מסורות רוחניות בעולם משתנה

12422 האסלאם בעידן המודרניזציה והגלובליזציה: מסורות רוחניות בעולם משתנה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה אפרת

בתקופה הטרום-מודרנית התפתחה המסורת הרוחנית של האסלאם, הצוּפיות, לארגון מקיף במסגרת של מסדרים. המסדרים הצופים חדרו עמוק לתוך הרקמה החברתית והיו לתנועות המונים. רשתות צופיות בהנהגת שיח'ים כריזמטיים התפשטו במחוזות האסלאם השונים ומעבר להם, ופיתחו דפוסים מקומיים ששימרו מסורות אתניות ותרבותיות בלבוש חדש ואסלאמי. עם זאת, מראשית העידן המודרני נתונה הצופיות בעין הסערה. חוגים צופים נאלצו להתמודד עם ביקורת חסרת תקדים של הוגים רפורמיסטיים ומשכילים מודרניים שדוחים אמונות ומנהגים עממיים דוגמת פולחן קברי קדושים שנקשרו בצופיות כנטע זר באסלאם וכמכשול על דרך הקדמה, ועם התנגדות עזה של תנועות פונדמנטליסטיות החותרות להחיות את יסודות הדת, ולקדם פרשנות דינמית וכוחנית של האסלאם. על כך נוספו צמיחת המדינה החילונית ונטייתה הריכוזית המתערבת בכל, שהכפיפה גם את המסדרים הצופיים לפיקוח ממלכתי, ותהליכי מודרניזציה וגלובליזציה המכרסמים בדפוסים צופיים מסורתיים של הנהגת השיח' ומרותו במסגרת המסדר.

הקורס יעסוק במסדרים שהשכילו להסתגל לחיים בסביבה משתנה, ולחדש את הצופיות כמסורת רוחנית חיה המציעה לחסידיה מסגרת זהות והשתייכות ומעבה את פניו המתונות של האסלאם. הגילויים המייחדים של מגמות אוניברסליות אלה ייבחנו בהקשר של מסדרים שנטעו יתד בארצות המזרח התיכון, אפריקה ואסיה בתקופה הטרום-מודרנית ובמהלכה. במרכז הדיון יעמדו המסר שהפיצה הנהגת המסדר, מגוון המסגרות, דפוסי הפעולה, המנגנונים והטקסים שבאמצעותם היא בססה את מעמדה במרחב הציבורי, הרחיבה את קהלה, ושלחה את זרועותיה אל קהילות של מהגרים ואל הזירה המערבית.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1 אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.