האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12423 תנועה, תקשורת ומרחב במאה ה-19: גישות קלאסיות ודיגיטליות לחקר ההיסטוריה

12423 תנועה, תקשורת ומרחב במאה ה-19: גישות קלאסיות ודיגיטליות לחקר ההיסטוריה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

פיתוח הקורס: ד"ר זף סגל

קורס זה יתמקד ב"מהפכת הניידות" שהתרחשה באירופה במאה ה- 19. במאה זו, החל האדם לנוע – ברגל, בסוס, בכרכרה, ברכבת ובספינת קיטור – ולתקשר – באמצעות הדואר, הטלגרף והטלפון – למרחקים שנחשבו דמיוניים לפני כן. מהפכה זו הביאה לכך שהסוציולוג ריצ'ארד סנט טען ש"האדם המודרני הוא, בראש ובראשונה, אדם נייד". שינוי זה באופיין של התנועה והתקשורת במרחב הביא להצבת סימני שאלה בנוגע לגבולות מרחביים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים, ופעמים רבות לערעורם המוחלט של גבולות אלה. הקורס יתמקד בשלושה נושאים בחקר התנועה באירופה במאה ה- 19: עיתונות, תחבורה והגירה, וביחסי הגומלין ביניהם.

לצד הדיון ההיסטורי, המתוחם בזמן ובמרחב, יעלו גם שאלות מתודולוגיות הקשורות לחקר ההיסטוריה במאה ה-21. כיצד משנות הטכנולוגיות הדיגיטליות המשמשות אותנו כיום את המחקר ההיסטורי? אילו אפשרויות חדשות גלומות בהיסטוריה דיגיטלית? אילו שאלות חדשות עולות כתוצאה ממחקר זה? לצורך כך, ייבחן כל אחד משלושת הנושאים הן מנקודת מבטם של מחקרים היסטוריים "קלאסיים" והן מנקודת מבטם של מחקרים היסטוריים "דיגיטליים".

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

דרישות הקורס

מטלה (‏30%‎)‏ ורפרט כתוב (‏70%‎)‏.

יש להגיש את הרפרט עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.

2 הלימוד בכיתה כפוף למספר הנרשמים. במקרים בהם מספר הנרשמים נמוך, הקורס יתקיים באופן מקוון בלבד.