האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12430 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות

12430 רוסיה המודרנית: היסטוריה ותרבות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה רב תרבותית

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: ד"ר רפי צירקין סדן

האם רוסיה שייכת למערב או למזרח? מהי התרבות הרוסית? מהי דרכה המיוחדת של רוסיה בהיסטוריה? השאלות האלה העסיקו את גדולי ההוגים והיוצרים הרוסים במאתיים השנים האחרונות. פושקין, דוסטויבסקי, טולסטוי, טרוצקי, טרקובסקי וסולז'ניצין – כל אחד מהם ניסה לעמוד בכתביו וביצירותיו על המפנים הדרמטיים (‏לעתים גם הקומיים‎)‏ בסיפור הרוסי הארוך. במהלך הקורס נבחן את התמות העיקריות בנרטיב הרוסי ההיסטורי בעזרת הפריזמה של היצירות המרכזיות בהגות ובתרבות הרוסית. נוסף על כך, ייחשפו הסטודנטים לסוגיות היסוד בהיסטוריוגרפיה הרוסית המודרנית.

נושאים מרכזיים


חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.

דרישות הקורס הן: מטלה (‏40%‎)‏ ורפרט כתוב (‏60%‎)‏.

יש להגיש את הרפרט עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.