האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12443 ראשיתו של עם ישראל בכנען: מקרא וארכיאולוגיה, היסטוריה וזיכרון

12443 ראשיתו של עם ישראל בכנען: מקרא וארכיאולוגיה, היסטוריה וזיכרון‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: ד"ר יעקב דולגופולסקי גבע

בשלהי האלף השני לפנה"ס התגבשה באזור הררי בשוליו הדרומיים של הלבנט קבוצה אתנית שנודעה לימים בשם "ישראל". בחלוף המאות הקימו הישראלים ממלכות, פיתחו תרבות דתית וספרותית עשירה והביאו לעולם את המקרא, בו סיפרו בין היתר מנין הגיעו אבותיהם, איך היו לעם ואיך נאחזו בכנען. אבל ההתחלה הייתה צנועה: חברה שבטית וכפרית, ללא ערים וללא ארגון מדיני מפותח.

התקופה בה נוצר עם ישראל היא עצמה "עידן חושך" היסטורי, נטול תעודות כתובות, ואף הממצא הארכיאולוגי האילם ממנו דל למדי. מאידך, הסיפורים המקראיים על ראשיתו של עם ישראל, על אף היותם מאוחרים במאות שנים, אנכרוניסטיים ומלאים אי-דיוקים וסתירות פנימיות, משמרים מסורות ישראליות שונות על ראשיתו של העם ואגב כך מעניקים חלון הצצה יחיד מסוגו הן אל אותו עידן חושך והן אל תפיסת הזהות העצמית של הישראלים בתקופות מאוחרות יותר. בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל צמיחתו של עם ישראל היא נושא שעורר מאז ומעולם עניין גדול, וחרף דלות הממצאים המחקר הארכיאולוגי על התקופה עשיר ומלא פולמוסים סוערים. הקורס "ראשיתו של עם ישראל בכנען" יעסוק בהתהוותו של עם ישראל בארץ כנען כארוע היסטורי וכן בזכרו של ארוע זה בספרות המקראית. זוהי נקודת מפגש ספרותית בין אגדה להיסטוריה ונקודת מפגש מתודולוגית בין חקר המקרא, ארכיאולוגיה והיסטוריוגרפיה. הקורס ישלב לימוד ביקורתי של טקסטים, למידה של ממצאים ארכיאולוגיים ועיון בתיאוריות פילולוגיות והיסטוריוגרפיות, הקשורות באלו ובאלו.

נושאים מרכזיים

כנען הכנענית – תקופת הברונזה המאוחרת בארץ-ישראל:

המסורות המקראיות על ראשית ישראל:

התיאוריות ההיסטוריוגרפיות והמחקר הארכיאולוגי על ראשית ישראל:

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

דרישות הקורס

מטלה (‏20%‎)‏ ורפרט מסכם (‏80%‎)‏.

יש להגיש את הרפרט המסכם עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.

2 הלימוד בכיתה כפוף למספר הנרשמים. במקרים בהם מספר הנרשמים נמוך, הקורס יתקיים באופן מקוון בלבד.