האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12444 רק על עצמי לספר ידעתי? אוטוביוגרפיה והיסטוריה בתרבות היהודית בעת החדשה

12444 רק על עצמי לספר ידעתי? אוטוביוגרפיה והיסטוריה בתרבות היהודית בעת החדשה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' גדי שגיב

לאורך ההיסטוריה כתבו גברים ונשים את סיפור חייהם ושיקפו את עולמם הפנימי, אולם בתרבות היהודית הכתיבה האוטוביוגרפית הייתה נדירה עד ראשית העת החדשה. הקורס הוא מסע בעקבות אוטוביוגרפיות שנכתבו ברחבי העולם היהודי ועד למאה העשרים. הקורס בוחן את ההקשרים ההיסטוריים של כתיבתן, את המשמעויות ההיסטוריות שלהן ואת השימוש בהן במחקר ההיסטורי, תוך שימת לב ליחס המורכב שבין ספרות והיסטוריה, ובין בדיה ומציאות. בתוך כך מציג הקורס תמונה רחבה ולא-שגרתית של ההיסטוריה היהודית בעת החדשה.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

דרישות הקורס:

מטלה (‏30%‎)‏ ומטלה מסכמת (‏70%‎)‏.

יש להגיש את המטלה המסכמת עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎‎)‏‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏נוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.

2 הלימוד בכיתה כפוף למספר הנרשמים. במקרים בהם מספר הנרשמים נמוך, הקורס יתקיים באופן מקוון בלבד.