האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13102 סמינר: חשיבות המידע הפיננסי להצלחה עסקית

13102 סמינר: חשיבות המידע הפיננסי להצלחה עסקית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

הצלחה עסקית קשורה באופן הדוק לניתוח מושכל של המידע הפיננסי והכלכלי הקשור לפירמה. מטרת הסמינר הינה הצגת המאפיינים השונים של המידע הפיננסי והכלכלי ככלי מתקדם וחשוב לניתוח עסקאות וגיוסי הון מוצלחים וכן לזיהוי מוקדם של כשלונות. הסמינר נועד להציג את חשיבות הניתוח וההבנה של המידע הפיננסי והעסקי מנקודת מבטם של צרכני הדוחות הכספיים, לרבות משקיעים והמנהלים. הסמינר משרטט מסגרת ומספק כלים לניתוח מעשי של המידע הרלוונטי תוך שימוש בדוחות כספיים ובמידע פיננסי אחר. בנוסף, הסמינר יעסוק בהליכי גיוס הון של מיזמים טכנולוגיים, תוך דגש על העיקרון של "להידלל בקצב הנכון". הסמינר הינו אינטגרטיבי, המשלב כלים בקשת רחבה של נושאים, החל מניתוח המידע המשמש לביצוע עסקאות וכלה בניתוח המידע הנועד לזיהוי מוקדם של חדלות הפירעון של הפירמה.

בין הנושאים הנסקרים במסגרת הסמינר:

מבנה הסמינר

במפגשים האחרונים יציגו הסטודנטים את אחד הנושאים הספציפיים שיבחרו ויאושרו מבעוד מועד. חובה להשתתף במפגשי ההנחיה