האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13201 סמינר: היבטים התנהגותיים בקבלת החלטות כלכליות וניהוליות

13201 סמינר: היבטים התנהגותיים בקבלת החלטות כלכליות וניהוליות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

מודלים קלאסיים בכלכלה מניחים מידע מלא, ודאות מלאה, ובראש ובראשונה: פרט רציונלי, כזה הפועל בחתירה למטרה, שהיא מיקסום תועלתו האישית. מחקרים מראים, כי יש להטיל ספק בהנחה זו. לאור הפרכתה, התגבש מושג הרציונליות המוגבלת, הדן בחלקיות הסבר הרציונליות כשמדובר בהחלטות פרטים וקבוצות וכן בהסברים אלטרנטיביים להתנהגות לא רציונלית, השאובים מתחום הפסיכולוגיה וענפים התנהגותיים אחרים.  תחום הכלכלה ההתנהגותית (‏Behavioral Economics‎)‏, ותת התחום מימון ההתנהגותי (‏Behavioral Finance‎)‏  מתמקדים בחקר השלכות הרציונאליות המוגבלת של מקבלי החלטות, ובסוגיות החשובות שהוא מעלה ומהווים בסיס לדיון ולמחקר בסמינר זה.

בין היעדים:

מבנה הסמינר

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 בעבר נקרא הקורס סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים‏.