האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים והגורמים להתפשטותם

13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים והגורמים להתפשטותם‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים / ניהול, שיווק ופרסום

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

מומחים רבים עוסקים בשאלה מה גורם לרעיונות ומוצרים להצליח, בעוד שאחרים נכשלים. הסמינר מבקש לחשוף את הסטודנטים למידע עיוני ומחקרי שהצטבר בנושא עדכני זה.

כך לדוגמה, בשנים האחרונות גוברת ההכרה וגובר העיסוק בעיקרון מהפכני לפיו חכמתו של ההמון גדולה מזו של המומחים. עקרון חכמת ההמון, הבנתו, התנאים לקיומו ואופן יישומו, תוך הדגמתו על החלטות כמותיות ואיכותיות בעולמות תכן ניהוליים מגוונים, ידון בנוסף על מגוון תופעות שתורמות לקידום רעיונות ומוצרים, כדוגמת תופעת "נקודת המפנה", המאפשרת את פריצתם של רעיונות ומוצרים ובתנאים שנמצאו תורמים לרעיונות ומוצרים מסוימים "לדבוק" ולהצליח בעוד שאחרים נכשלים.

מתוך הכרה בשינוי המשמעותי של מאזן הכוחות בין חברות לבין לקוחותיהם, יעסוק הסמינר גם בתפיסת הלקוחות כיצרני תכנים ובמשמעותה של התופעה על חברות, במשפיענים החדשים, בתופעות השיתוף ומיקור החוץ להמון בעידן הדיגיטלי, בתקשורת פה-לאוזן ובשילוב תופעות אלו בתפיסת השיווק ההוליסטי העכשווית.

בין נושאי הסמינר

מבנה הסמינר