האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13501 סמינר: כלכלת כוח אדם

13501 סמינר: כלכלת כוח אדם‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

הסמינר נועד לדיון במטרותיו של הפרט בתחום עיסוקו ובדרך מימושן:

הסמינריון יעסוק בכל דבר הקשור בו העובד במרכזו. לדוגמא : תחרויות בין העובדים לקבלת קידום; חלוקת תפקידים בין העובדים בתוך הרבדים השונים בחברה; תמריצים לעובדים; החלטת העובד לגבי מעבר ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, הן בין מקומות עבודה שונים והן בין חברות או ארצות שונות; הגירה – הצלחתם האישית והקבוצתית של מהגרים במקומות ובזמנים שונים.

נושאי הסמינר

מבנה הסמינר

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.