האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13801 סמינר: רשתות, בינה ושווקים אלקטרוניים

13801 סמינר: רשתות, בינה ושווקים אלקטרוניים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

הסמינר נועד לדיון מקיף בתמיכת טכנולוגיות מידע בקשרים בין ארגונים בשווקים אלקטרוניים ובמוצרי מידע בשווקים אלה.

בין היעדים:

מבנה הסמינר

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.


1 בעבר נקרא הקורס סמינר: שווקים אלקטרוניים.