האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13802 סמינר: כריית נתונים ואנליטיקה עסקית

13802 סמינר: כריית נתונים ואנליטיקה עסקית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

הסמינר עוסק בהיבט של אנליטיקה עסקית הממוקד בגילוי ידע באמצעות טכניקות של סיווג ‏Classification‎‎)‏‎)‏ וטכניקות של ניתוח אשכולות (‏Cluster Analysis‎)‏‏.

יעדי הסמינר

מבנה הסמינר

שני המפגשים הראשונים ישמשו להיכרות עם המתודולוגיה, הטכניקות והאלגוריתמים.

המפגשים השלישי והרביעי ישמשו להתנסות בעבודה בתוכנת ה- Weka.

המפגש החמישי יוקדש לייעוץ ולהכוונה בניתוח מודל ידע לבעיה שיגדירו המשתתפים בסמינר, כל אחד ואחת בנפרד.

במפגש השישי יציגו המשתתפים את תוצרי הניתוח והתובנות שהופקו, בפני עמיתיהם לסמינר, לצורך דיון וביקורת.

חובה להשתתף במפגשי ההנחייה