האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון: מניעים ודרכי השפעה

13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון: מניעים ודרכי השפעה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים / מדעי ההתנהגות בניהול

תנאי קבלה: 30 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במינהל עסקים. ההרשמה לסמינר מותנית באישור ראש התכנית.

מטרות הסמינר

כיצד אנשים מתנהגים בעבודה? מדוע אנשים שעובדים באותו ארגון, צוות או מחלקה, או אף הממלאים תפקיד דומה, מתנהגים באופן שונה? האם מנהלים יכולים להשפיע על התנהגות העובדים? לסמינר מטרה כפולה: להעניק לסטודנטים הבנה מעמיקה לגבי האופן שבו מאפיינים אישיים – תכונות אישיות, ערכים אישיים, עמדות ומוטיבציה לעבודה – עשויים לשמש מניעים להתנהגות ולהשפיע על התפקוד של העובדים בארגון. לתרום להבנתם כיצד, ובאיזו מידה, יכולים מנהלים להשפיע (‏לחיוב ו/או לשלילה‎)‏ על הקשר שבין המאפיינים האישיים של העובדים לבין התנהגותם ותפקודם בעבודה.

לשם כך, יעסוק הסמינר בהשפעה של שלושה מניעים מרכזיים (‏ברמת הפרט‎)‏ על התנהגות אנשים בארגון:

מבנה הסמינר

דרישות הסמינר

את הלמידה ילווה אתר אינטרנט של הסמינר שיכלול מגוון חומרי עזר והסברים שיסייעו ללמידה ולהכנת העבודה הסמינריונית.