האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14002 עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות

14002 עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

תנאי קבלה: הקורסים תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה, ואחד מבין הקורסים: מחקר כמותי בחינוך או מחקר איכותני בחינוך.

עדכון ופיתוח הקורס (‏‏2017‎‎)‏‏: פרופ' יורם עשת, ד"ר רונן המר, ד"ר קרן ספקטור-פרצל

פיתוח הקורס (‏‏2006‎‎)‏‏: פרופ' יורם עשת, ד"ר רונן המר, ענת גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' תמר לוין, פרופ' דוד מיודוסר, ד"ר ריקי רימור, קורין אוסנדריבר

הקורס נועד להקנות הבנה מעמיקה של תהליכי הלמידה המתרחשים בסביבות למידה ממוחשבות, ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. הקורס מתנהל כקורס מתוקשב במלואו, ונעשה בו שימוש נרחב בכלי למידה שיתופית ושילוב של התנסות מעשית בעבודה עם מגוון רחב של סביבות למידה ממוחשבות.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל את ספר הקורס עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות, מאת יורם עשת ורונן המר (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2006‎)‏, מקראה ומשאבי למידה מתוקשבים, כגון: הרצאות וידאו, מאגרי מידע ומאגרי מאמרים.