האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14003 תאוריות למידה והוראה

14003 תאוריות למידה והוראה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' ערן חיות, ד"ר שירי נוסבאום

יועצות: פרופ' מלכה גורודצקי, פרופ' רחל הרץ-ליזרוביץ, פרופ' תמר לוין

הקורס נועד לחשוף בפני הסטודנטים מגוון של תאוריות למידה מאסכולות שונות על האפיונים הייחודיים ועל הנחות היסוד העומדות בבסיסן. כמו כן, יוקדש פרק לתהליכים ולמבנים הקוגניטיביים שבבסיס הלמידה, ולבסוף ידונו הנגזרות הפדגוגיות של תאוריות אלו בסביבות למידה שונות. הקורס מתמקד בעיקר בתאוריות למידה שהתפתחו במהלך המאה ה-20 ושהשפיעו רבות על המחקר ועל השיטות הנהוגות במערכות החינוך, הן בארץ והן בעולם. בכלל זה יוצגו התאוריה ההתנהגותית, התאוריה החברתית-קוגניטיבית של בנדורה, התאוריה ההתפתחותית (‏אפיסטמולוגיה גנטית‎)‏ של פיאז'ה, התאוריה ההיסטורית-חברתית של ויגוצקי והתאוריה הפסיכו-תרבותית לחינוך של ברונר.

נושאי הלימוד

הלימוד מבוסס על מקראה באנגלית ובעברית ועל מדריך למידה.