האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים

14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דבורה בן-שיר

עדכון הקורס: ד"ר אינה בלאו, ד"ר אוה גוטרמן

יועצים: פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' משה זילברשטיין, פרופ' דוד חן, פרופ' נעמה צבר-יהושע, ד"ר רוני אבירם

הקורס פיתוח והפעלה של תכניות לימודים בוחן את המורכבות העצומה של תכנון ופיתוח תכניות לימודים במערכות החינוך הפורמליות ובמערכות למידה והדרכה. הקורס מציג תאוריות, מחקרים ומודלים, קלאסיים ועכשוויים, בתחום תכנון לימודים, ובוחן את מגוון הגישות וההשפעות שמעצבות תחום זה. תוכני הקורס מתבססים על הנושאים המרכזיים בתחום ועל דילמות חינוכיות-פדגוגיות עכשוויות תוך הכוונה לבחינה ביקורתית של עמדות אלה והדגשת הרלוונטיות של הנושאים הנידונים לקונטקסט של מערכת החינוך הישראלית.

מטרות הקורס

 • להציג את תחום תכניות הלימודים בפריסת שדה רחבה: הגדרות התחום, אפשרויותיו, גבולותיו ומגבלותיו והוויכוחים המחקריים הערים המתקיימים סביב השאלות האלו;

 • להתוודע לשיקולים המורכבים בבסיס קביעת מטרות במערכות חינוך ולמידה;

 • להכיר מגמות ומושגים מרכזיים הנוגעים לתהליכי תכנון הלימודים, על כל שלביהם והשלכותיהם, שיהוו בסיס להמשך הלימודים

 • להציע מגוון מודלים ויישומים של עקרונות התכנון, הפיתוח, ההערכה וההפעלה של תכניות לימודים ברמות שונות ובמערכות חינוך ולמידה שונות;

 • להצביע על הקשר בין תחום תכנון תכניות לימודים כדיסציפלינה אקדמית וחינוכית-יישומית, לבין מגוון השפעות אידיאולוגיות ופוליטיות, מוצהרות וסמויות, שכל תכנית לימודים בהכרח משקפת, מבטאת ואף משמרת או מקדמת.

נושאי הלימוד

 • מבוא: תחום תכניות הלימודים – הגדרות ומושגים מרכזיים; מבט היסטורי

 • שלבים מוקדמים בתכנון לימודים: מסגרות-על, קביעת מטרות; סטנדרטים והבסיס הפילוסופי בתכנון לימודים

 • פיתוח תכנית לימודים: עקרונות, שיטות מודלים ותכנים;

 • תכנית הלימודים: שלבי ההפעלה, בחירה וארגון של אסטרטגיות הוראה, טכנולוגיה דיגיטלית וההערכה

 • בין תכנית לימודים לאידיאולוגיה;

 • גישות ביקורתיות-פוליטיות לתכנון הלימודים;

חומר הלימוד

 • ספר הקורס:

C.J. Marsh, Key Concepts for Understanding Curriculum (‏Routledge Falmer, 2009‎)‏

הספר מציג תמונה רחבה ועדכנית של מושגים, נושאים ומגמות בתחום תכניות הלימודים כיום.

 • מקראה ובה מאמרים רלוונטיים לקורס

 • מדריך למידה המלווה את הספר והמאמרים

 • 6 הרצאות מוקלטות על נושאים נבחרים בקורס

בנוסף למפגשים במרכזי הלימוד, יתקיימו בקורס 3 מפגשי הנחיה מרחוק המוקדשים להכוונת קריאת מאמרים באנגלית.