האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים

14008 פיתוח והפעלה של תכניות לימודים‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דבורה בן-שיר

עדכון הקורס: פרופ' אינה בלאו, ד"ר אוה גוטרמן

יועצים: פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' משה זילברשטיין, פרופ' דוד חן, פרופ' נעמה צבר-יהושע, ד"ר רוני אבירם

הקורס פיתוח והפעלה של תכניות לימודים בוחן את המורכבות העצומה של תכנון ופיתוח תכניות לימודים במערכות החינוך הפורמליות ובמערכות למידה והדרכה. הקורס מציג תאוריות, מחקרים ומודלים, קלאסיים ועכשוויים, בתחום תכנון לימודים, ובוחן את מגוון הגישות וההשפעות שמעצבות תחום זה. תוכני הקורס מתבססים על הנושאים המרכזיים בתחום ועל דילמות חינוכיות-פדגוגיות עכשוויות תוך הכוונה לבחינה ביקורתית של עמדות אלה והדגשת הרלוונטיות של הנושאים הנידונים לקונטקסט של מערכת החינוך הישראלית.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

C.J. Marsh, Key Concepts for Understanding Curriculum (‏Routledge Falmer, 2009‎)‏

הספר מציג תמונה רחבה ועדכנית של מושגים, נושאים ומגמות בתחום תכניות הלימודים כיום.

בנוסף ל-4 מפגשים עם מנחה הקורס, יתקיימו בקורס 3 מפגשי הנחיה מרחוק המוקדשים להכוונת קריאת מאמרים באנגלית. נדרשת נוכחות חובה במפגש אחד עם מנחה לשם הגשת רפרט.