האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14009 מחקר כמותי בחינוך

14009 מחקר כמותי בחינוך‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, או ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית.

פיתוח הקורס: ד"ר זהר רוסו, ד"ר גל בן-יהודה, פרופ' רות ביייט-מרום

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס שיטות מחקר בחינוך.