האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14010 טכנולוגיה ולמידה

14010 טכנולוגיה ולמידה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עשת, ד"ר ערן חיות; ענת גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רפי נחמיאס, ד"ר תמי אלמוג, ד"ר שחף גל, ד"ר רונן המר

הקורס מתמקד בערכן של טכנולוגיות הלמידה בחינוך, ודן במגוון הסוגיות הקשורות ללמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובתהליכי הטמעתן במערכות חינוך. כמו כן, הקורס בוחן את השפעת טכנולוגיות הלמידה על התפיסות הפדגוגיות המובילות, על מבנה מערכות החינוך ועל התקשורת והיחסים ההדדיים בין מחנכים ולומדים בסביבות למידה אלה. הסטודנטים בקורס נחשפים לתאוריות ולמודלים בולטים בתחום לצד היכרות עם מקרים מעניינים של יישום ושילוב טכנולוגיות במערכות חינוך.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראה ועל מדריך למידה שמשולבות בו הפניות למקורות אלקטרוניים.