האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14016 למידה וחינוך בחברת המידע

14016 למידה וחינוך בחברת המידע‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורסים טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה, תאוריות למידה והוראה, ואחד מבין הקורסים: מחקר כמותי בחינוך או מחקר איכותני בחינוך.

תנאי קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: תאוריות למידה והוראה, ואחד מבין הקורסים: מחקר כמותי בחינוך או מחקר איכותני בחינוך או טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה.

פיתוח הקורס: ד"ר אינה בלאו, פרופ' יורם עשת, ד"ר אבנר כספי

יועצים: פרופ' עזי ברק, פרופ' שיזף רפאלי, ד"ר ניצה גרי, ד"ר דפנה רבן

השינויים המתחוללים בעשורים האחרונים בחברת המידע, משפיעים על כל השותפים לתהליכי חינוך, למידה והדרכה: מורים, תלמידים, ארגונים ומוסדות חינוך. הקורס בוחן השלכות אלה, תוך עריכת היכרות עם פלטפורמות טכנולוגיות עכשוויות והתנסויות בכלים רלוונטיים לסוגיות הנלמדות בקורס.

מטרות הקורס

  • בחינה רב-תחומית של תופעות ומאפיינים של חברת המידע

  • דיון בשאלות ובאתגרים העומדים בפני אזרחי חברת המידע ודיון בהשלכותיהם על מערכות חינוך, למידה והדרכה

  • בחינת השינויים המתחוללים במעמדם ובתפקידם של לומדים ומלמדים המאמצים טכנולוגיות מתקדמות במערכות חינוך, למידה והדרכה

  • דיון בסוגיות אתיות ופדגוגיות הקשורות בתהליכי יצירת ידע שיתופי ובבעלות על ידע בעידן של ידע פתוח

  • התנסות בכלים טכנולוגיים עדכניים ורלוונטיים לסוגיות הנלמדות בקורס

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מתנהל באמצעות מקראה דיגיטלית הכוללת מדריך למידה, מאמרים, הרצאות מוקלטות וראיונות עם מומחים. כל חומרי הקורס זמינים בגרסה דיגיטלית בלבד.

הקורס דורש למידה פעילה ומתמשכת.

מפגשים

בקורס שישה מפגשים, כולם יתקיימו בלמידה מרחוק.