האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14026 סוגיות בניהול בית ספר

14026 סוגיות בניהול בית ספר‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורס התנהגות ארגונית.1

פיתוח הקורס: פרופ' יזהר אופלטקה, פרופ' ישראל צבי גילת

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 או אחד מבין הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏, התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, מסמסטר ב2018.