האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14026 סוגיות בניהול בית ספר

14026 סוגיות בניהול בית ספר‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה:
קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.
קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה והקורס התנהגות ארגונית- מקרו (‏10434‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' יזהר אופלטקה, פרופ' ישראל צבי גילת

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 או אחד מבין הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏, התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, מסמסטר ב2018.

2 החל מסמסטר 2024א תנאי הקבלה לקורס במסגרת התואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ישתנו. תנאי הקבלה לאחר השינוי: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, והקורס התנהגות ארגונית- מקרו 10434. סטודנטים שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו 10430 עד סמסטר 2023ג לא ידרשו ללמוד את הקורס התנהגות ארגונית- מקרו 10434.