האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14026 סוגיות בניהול בית ספר

14026 סוגיות בניהול בית ספר‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה: הקורס התנהגות ארגונית.1

פיתוח הקורס: פרופ' יזהר אופלטקה, פרופ' ישראל צבי גילת

מטרות הקורס

 • לחשוף את הסטודנטים ליסודותיו התאורטיים של תחום מינהל החינוך;

 • להאיר את הסוגיות המרכזיות העומדות בבסיס תפקודו של מנהל בית הספר;

 • לנתח סוגיות ודילמות ניהוליות המשפיעות על תפקוד בית הספר כארגון המתמודד עם שינוי תמידי;

 • ליישם הכלים המשפטיים לתפקידו של המנהל בממסד החינוכי.

נושאי הלימוד

 • היסודות התאורטיים וההיסטוריים של מינהל החינוך

 • המבנה הארגוני של בית הספר

 • תרבות בית הספר ואקלימו

 • כוח, סמכות ופוליטיקה בבית הספר

 • יחסי בית הספר וסביבתו

 • קריירות בארגון החינוכי

 • תחרות וקונפליקטים בבית הספר

 • שיווק בית ספר ושיפור תדמיתו

 • בניית חזון והובלת שינויים בבית הספר

 • יישומם של עקרונות המשפט המינהלי בניהול החינוכי

 • חובת הזהירות של המינהל החינוכי במישור הפלילי והאזרחי

 • חובת האמון של המנהל – סודיות, חיסיון וגילוי מידע

 • הקשר הגורדי של הניהול: "חינוך ממלכתי" ו"לימוד חובה" מול "זכויות התלמיד" ו"אפוטרופסות ההורים"

חומר הלימוד

 • ספר הקורס: י' אופלטקה, (‏2010‎)‏. יסודות מינהל החינוך מנהיגות וניהול בארגון החינוכי (‏חיפה: הוצאת פרדס‎)‏.

 • מאמרים המקובצים במקראה בעברית ובאנגלית.

 • הרצאות מוקלטות.


1 או אחד מבין הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏, התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, מסמסטר ב2018.