האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14027 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה

14027 טכנולוגיות דיגיטליות במערכות למידה והדרכה‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדעי החברה - כללי

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עשת, פרופ' אינה בלאו

יועצים: פרופ' גילה קורץ, ד"ר שרית ברזלי

הקורס יקנה לסטודנטים ידע והבנה בדבר הזיקה שבין טכנולוגיות למידה, תהליכי למידה-הוראה ומערכות חינוך. ייסקר הקשר שבין טכנולוגיות ללמידה, תוך שימת דגש על טכנולוגיות עכשויות.

בקורס יידונו השלכות הטכנולוגיה על התפתחות מערכות החינוך והחברה על רכיביהן השונים. במסגרת הקורס יערכו הסטודנטים היכרות עם טכנולוגיות למידה מודרניות, עם התאוריות השונות הקשורות ללמידה בסביבות עתירות-טכנולוגיה, ועם תהליכי ההטמעה של טכנולוגיות הוראה ולמידה במערכות למידה והדרכה. כמו כן, ידון הקורס גם בסוגיות הנגזרות מלמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, כגון: תפיסת הידיעה והידע, מעמד המורה, המרצה או המדריך, דפוסי למידה בתקשורת בעידן המודרני ושינויים בתפיסות הוראתיות שנגזרו מחדירתן של טכנולוגיות למערכות למידה והדרכה.


1 מי שלמדו את הקורס טכנולוגיה ולמידה (‏14010‎)‏, שאינו מוצע עוד, אינם רשאים ללמוד קורס זה.