האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14030 סמינר לתזה ב

14030 סמינר לתזה ב‏

2 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

תנאי קבלה: סמינר לתזה א, ובנוסף הצעת מחקר מאושרת. ההרשמה באישור מרכזת/ת ההוראה בלבד.

.

פיתוח הקורס: ד"ר אינה בלאו, פרופ' יורם עשת

ביצוע מחקר לתזה וכתיבת תזה הן משימות מורכבות, המחייבות את הסטודנטים בשליטה גבוהה בשיטות לביצוע מחקר, לניתוח נתונים ולפרשנותם. לצד הידע הפורמלי הרב המתחייב מכך, נדרשת גם יכולת גבוהה בכתיבה אקדמית שיטתית לצד חשיבה יצירתית. הקורס מבקש להקנות למשתתפים מיומנויות לביצוע מחקר התזה שלהם, תוך היכרות עם מחקריהם של עמיתים ושל חוקרים מובילים בתחום.

מטרות הקורס

  • היכרות תאורטית ומעשית עם אסטרטגיות, גישות ושיטות בתכנון וביצוע מחקרים לתזה;

  • הצגה של השלבים המרכזיים בביצוע המחקר והכתיבה של הצעה לתזה (‏מסגרת תאורטית, מתודולוגיה, ממצאים, דיון‎)‏ וקבלת משוב עמיתים;

  • סוציאליזציה מקצועית עם עמיתים וחוקרים מובילים בתחום.

מבנה הקורס

סמינר התזה יתנהל כסדנה פנים-אל-פנים, בה יושם דגש על לימוד ופיתוח מיומנויות של כתיבה והצגה אקדמית. רוב המפגשים יוקדשו להצגה של הסטודנטים את השלבים המרכזיים בהם הם מצויים בתזה שלהם (‏‏מסגרת תיאורטית ומתודולוגיה, ממצאים ודיון‎‎)‏‏. לאחר כל הצגה יתקיים דיון קבוצתי ויתקבל משוב עמיתים. מעת לעת יוקדש מפגש לדיון בנושאים עקרוניים – תאורטיים ומתודולוגיים, שרלוונטיים לכל הסטודנטים. דיונים אלה יתנהלו על בסיס פרטי קריאה של הקורס.

חובות הסטודנטים בסמינר התזה: ההשתתפות פעילה במפגשים; מתן משוב כתוב לשתי הצגות של עמיתים, הצגה של שני שלבי ההתקדמות בתזה (‏‏מסגרת תיאורטית ומתודולוגיה, ממצאים ודיון‎‎)‏‏. הסטודנטים יציגו את שלבי התקדמותם בתזה פעמיים בסמסטר.

מפגשים

על מנת להקל על הסטודנטים לתזה, המפוזרים ברחבי הארץ, סמינר התזה יילמד פעם בחודש, ויימשך 4 שעות. בגלל מרכזיותם של הדיונים בקורס, ההשתתפות במפגשים הינה חובה.