האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14031 מחקר איכותני בחינוך

14031 מחקר איכותני בחינוך‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך.

ידע קודם מומלץ: הקורס מחקר כמותי בחינוך.

פיתוח הקורס: ד"ר יעל גרינשטיין, ד"ר אינה בלאו, ד"ר יצחק ברקוביץ'

ייעוץ: פרופ' דן גבתון, פרופ' נעמה צבר בן יהושע

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

שער 1: מחקר איכותני בחינוך: הרציונל

שער 2: מחקר איכותני בחינוך: היישום

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מתנהל באמצעות אתר מלווה הוראה. באתר מדריך למידה ובו הנחיות ללמידה עצמית, קטעי קישור וסיכום ושאלות מנחות. בנוסף, כולל האתר הפניות לקריאת מאמרים או קטעי מידע, כמו גם הפניות לצפייה בהרצאות ובסרטוני וידאו מוקלטים.

מפגשים

מפגשי הקורס מתקיימים בלמידה מרחוק. למפגשי ההנחיה תפקיד חשוב בהצלחת בקורס ובהבנת הקשר שבין התאוריה ליישומה. המפגשים יאפשרו לפעול על נושאים נבחרים, לקיים דיון ולהסיק מסקנות. הקורס דורש למידה פעילה, שיתופית ומתמשכת, הכוללת הצגת רפרט במפגשי הקורס, השתתפות פעילה בדיונים, הערכת עמיתים, וכן התנסות בעבודה עם כלי מחקר איכותניים וניתוח נתונים.