האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14196 בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה

14196 בחינת גמר בחינוך במגמת טכנולוגיות למידה‏

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה / טכנולוגיות למידה

סטודנטים במסלול ללא תזה, אשר סיימו את כל חובות השמיעה במגמת טכנולוגיות למידה וצברו לפחות 40 נ"ז בקורסי התכנית (‏‏לא כולל השלמות‎‎)‏‏, רשאים להירשם לבחינת גמר במגמת טכנולוגיות למידה. לאחר ההרשמה, הזכאים להיבחן יקבלו זימון לבחינה, אשר תתקיים פעמיים בשנה – במהלך סמסטר הסתיו ובמהלך סמסטר האביב, ללא מועדי ב. הזכאות להיבחן היא רק פעם אחת ובסמסטר ההרשמה בלבד. סטודנטים שניגשו בפועל לבחינת גמר לא יוכלו להירשם לפרויקט או לתזה, בין אם עברו את הבחינה בהצלחה ובין אם נכשלו בה.

הבחינה מבוססת על כל קורסי התשתית ועל הקורסים שלמדו הסטודנטים במגמת הלימוד שלהם. בחלקה הראשון יידרש ניתוח ביקורתי של מאמרים העוסקים בטכנולוגיות למידה שלא נלמדו במהלך התואר אשר יימסרו לנרשמים מספר שבועות מראש ויצורפו שוב גם לשאלון הבחינה. בחלקה השני יידרש דיון רחב בסוגיה מרכזית השייכת לעולם התוכן של טכנולוגיות למידה, תוך אינטגרציה בין גופי הידע השונים שנרכשו במהלך הלימודים, ובין תאוריה למעשה. פרטים נוספים על הבחינה ועל נהלים הנוגעים לה מצויים באתר הקורס של הבחינה אליו ניתן להיכנס לאחר ההרשמה לבחינה.