האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14202 חברה, תרבות וייצוג

14202 חברה, תרבות וייצוג‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בלימודי תרבות.

פיתוח הקורס: פרופ' מוטי רגב, ד"ר דוד לוין; ורד זילבר-ורוד (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' תמר ליבס, פרופ' ענת פירסט, ד"ר תמר אשורי, ד"ר פול פרוש

הקורס פורס את העקרונות של 'לימודי התרבות' כתחום ידע במדעי החברה והרוח, כפי שהתפתחו במחצית השנייה של המאה ה-20, ומשלב בכך היכרות עם כמה מן המוטיבים התאורטיים והמחקריים המרכזיים בתחום, בהם העמדות התאורטיות והמחקריות של חלק מהחברים ב'אסכולת בירמינגהם' שפעלה בבריטניה במהלך שנות השבעים של המאה הקודמת, ועם הגישה התאורטית הנאו-גרמשיאנית שאפיינה את התחום בראשיתו. עמדות אלו, שהציבו במוקד הניתוח את התרבות הפופולרית והמדיה, הן שהובילו במידה רבה את היווצרותם של 'לימודי התרבות' כתחום ידע מובחן לקראת סוף המאה, ואף התוו את סדר היום התאורטי והמחקרי של התחום. הקורס משלב בין פרספקטיבה תאורטית ופרספקטיבה היסטורית, כאשר זו האחרונה מעגנת את תחום הידע של לימודי התרבות בנקודת זמן ובהקשר חברתי-תרבותי.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים ועל מדריך למידה.

ההשתתפות במפגשים היא חובה.