האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות

14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / היסטוריה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בלימודי תרבות.1

פיתוח הקורס: פרופ' מוטי רגב, ד"ר רונן פרידמן; רינה סקוטלסקי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' חיים חזן, פרופ' רונן שמיר, ד"ר יובל יונאי, ד"ר אילנה סילבר

קורס זה מרחיב את יריעת ההיכרות עם תאוריות בחקר התרבות אל גישות שמעוגנות במסורות החשיבה הסוציולוגית והאנתרופולוגית (‏שאינן מיוצגות בקורסי החובה האחרים בתכנית‎)‏. חלוקה מקובלת של התאוריות הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות בחקר התרבות מבחינה לעתים בארבע פרספקטיבות מרכזיות: מרקסיזם ופיתוחיו, ניתוח מבני, ניתוח פרשני של משמעויות, ותרבות כמופע (‏performance‎)‏. הפרספקטיבה המרקסיסטית לגרסותיה נדונה בהרחבה בקורסי החובה האחרים, ולפיכך, קורס זה מתמקד בשלוש הגישות הנותרות ומציע היכרות עם מבחר כתבים של כמה מהתאורטיקנים רבי ההשפעה בנושא. בנוסף, על רקע העובדה כי התאוריות המסורתיות נוטות להתייחס, בחינת מובן מאליו, לתרבויות לאומיות ואתניות כישויות נפרדות, מציע הקורס גם היכרות עם עמדות תאורטיות מעודכנות שמתמקדות בתרבות הגלובלית במודרניות המאוחרת.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים ועל מדריך למידה.

ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א, סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב, קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים, הבדלים בין-אישיים.

תנאי קבלה לתואר שני בהיסטוריה: קבלה לתואר שני בהיסטוריה.