האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14208 סוגיות בתאוריה של המרחב

14208 סוגיות בתאוריה של המרחב‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

תנאי קבלה: שניים מבין הקורסים חברה תרבות וייצוג, תאוריות וגישות בחקר התרבות, גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות, רב-תרבותיות בישראל.

פיתוח הקורס: ד"ר תמר ברגר, פרופ' נורית גרץ (‏אחראית אקדמית‎)‏

יועצים: פרופ' תמר אלאור, פרופ' חנן חבר, ד"ר מיכאל פייגה

הקורס מציג תאוריות מרכזיות בנושא ההבניה התרבותית של המרחב. הקורס עוקב אחר מעברים בין תפיסה כוללת ומאחידה של המרחב, המזהה בו חלוקות ברורות וקבועות (‏פנים/חוץ, עיר/כפר וכד'‎)‏, אל תפיסה הרואה בו תופעה דינמית, משתנה תדיר, בה מיטשטשות הבחנות מסוג זה, ואל הווירטואליזציה של המרחב – המרחב האינטרנטי.

נושאי הלימוד

ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.