האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14217 סוגיות עכשויות בחקר הספרות: סמינר פרונטלי של חברי הסגל הבכיר בתחום הספרות

14217 סוגיות עכשויות בחקר הספרות: סמינר פרונטלי של חברי הסגל הבכיר בתחום הספרות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

תנאי קבלה: קבלה לתואר השני בלימודי תרבות

הקורס בפיתוח