האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א

14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה קוגניטיבית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית או קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר אלכס גוטלר, ד"ר נורית גרונאו

יועצים: פרופ' גרשון בן-שחר, פרופ' נחשון מירן, פרופ' יוסף צלגוב

תיאור הקורס

הקורס הנוכחי הינו קורס מתקדם בסטטיסטיקה ומטרתו להכין את הסטודנטים והסטודנטיות לביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המחקרים אותם יבצעו במהלך התואר השני ומעבר לו. הקורס יתמקד בהרחבה ובהעמקה של הידע בתחומי הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית, ויאפשר אינטגרציה של יכולות סטטיסטיות יחד עם שיטות מחקר מתקדמות.

במהלך הקורס, הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו חשיבה סטטיסטית ומחקרית במערכי מחקר פשוטים וכן שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים. במקביל, יעמיקו את ההבנה של חשיבות הסטטיסטיקה במחקר פסיכולוגי. בפרט, יידעו ליישם מודלים סטטיסטיים בניתוח של נתונים, יעמיקו את ההבנה בפירוש ובמשמעות התוצאות הסטטיסטיות ויתוודעו לטעויות נפוצות בהסקה סטטיסטית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.

מטלות הקורס