האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א

14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה קוגניטיבית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית או קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר אלכס גוטלר, ד"ר נורית גרונאו

יועצים: פרופ' גרשון בן-שחר, פרופ' נחשון מירן, פרופ' יוסף צלגוב

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.

מטלות הקורס