האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב

14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: הקורס סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א.

פיתוח הקורס: ד"ר אלכס גוטלר, ד"ר נורית גרונאו ופרופ' רות בייט-מרום

יועצים: פרופ' גרשון בן-שחר, פרופ' נחשון מירן, פרופ' יוסף צלגוב

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חובה להשתתף במפגשי ההנחיה.