האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע

14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. ידע קודם מומלץ: הקורס קוגניציה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר רוית נוסינסון

יועצת: פרופ' סוניה רוקס

תחושות ורגשות מצד אחד ותהליכי עיבוד מידע מצד שני נתפסים בדרך כלל כהיבטים נפרדים וגם שונים מאוד של החיים המנטליים שלנו. בניגוד לכך מחקרים מורים כי היחסים בין קוגניציה "חמה" וקוגניציה "קרה" ענפים, מורכבים ובעלי חשיבות לאינטראקציות החברתיות שלנו. בקורס נלמד כיצד תחושות ורגשות משפיעים על תהליכי עיבוד מידע ומזינים אותם וכיצד תהליכי עיבוד מידע משתתפים בהיווצרות תחושות ורגשות ובוויסותם, תוך שימת דגש על אספקטים חברתיים של אינטראקציה זו.

בין היתר נערוך הבחנה בין סוגים שונים של מצבים רגשיים (‏אָפֶקט, מצב רוח, רגשות‎)‏, נכיר גישות שונות להבנתם, ונדון בתופעות שונות הכרוכות בהם (‏למשל הידבקות רגשית‎)‏ ובפונקציות החברתיות שלהם. נראה כיצד מצבים רגשיים משפיעים על הקשב, על הזיכרון, על סגנון עיבוד מידע, על תהליכי שכנוע, על יצירתיות, על שיפוט והערכה, על תפיסה ועל קבלת החלטות. נסקור את מעורבותם של תהליכי עיבוד מידע ושל רמזים קוגניטיביים בהיווצרות תחושות. בין היתר יידונו גם תופעת עצם החשיפה, תופעת האמת המדומה, אשליות זיכרון ולמידה סמויה. כמו כן נדון במקומם של תהליכי ייחוס והערכה בהיווצרות רגשות ובתפקידם של תהליכי עיבוד מידע נוספים בוויסות רגשות.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על 7 הרצאות פנים-אל-פנים שההשתתפות בהן היא חובה, על ספרה של ד"ר רוית נוסינסון, בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע ועל מקראה.

בתום הקורס יגישו הסטודנטים עבודה מסכמת.