האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14305 קוגניציה חברתית

14305 קוגניציה חברתית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר עידו לויתן, פרופ' סוניה רוקס

מטרות הקורס

כיצד אנו צוברים ידע על עצמנו, על אחרים ועל מצבים חברתיים? כיצד ידע חברתי זה משפיע על השיפוטים, על ההחלטות ועל ההתנהגויות שלנו? וכיצד משפיעים הרצונות והרגשות שלנו על עיבוד מידע חברתי? בשאלות אלו, ודומות להן, עוסקת הקוגניציה החברתית (‏social cognition‎)‏, גישה מרכזית של תאוריה ומחקר בפסיכולוגיה חברתית המתמקדת בחקר תפקידם של ייצוגים ותהליכים מנטליים בקביעת התנהגויות ושיפוטים חברתיים.

מדענים ומדעניות המאמצים את גישת הקוגניציה החברתית בוחנים כיצד ידע – אם על העצמי, אם על אחרים, או אם על חוויות חברתיות –מקודד, מאוחסן ונשלף מהזיכרון; מה הם יחסי הגומלין בין תהליכי עיבוד מידע חברתי למוטיבציה ולרגש; ובאופן כללי, אילו תהליכים מנטליים מעורבים בשיפוטים ובהחלטות של יחידים בעולם החברתי בו הם פועלים. מטרת הקורס היא להציג את דרך הניתוח החברתית-קוגניטיבית לחקר מגוון רחב של תופעות פסיכולוגיות, כגון שיפוטים על העצמי ועל אחרים, יחסים בין-אישיים, סטריאוטיפים ודעות קדומות ותהליכי גיבוש ושינוי של עמדות.

הקורס יכלול סקירה של עקרונות בסיסיים ושאלות יסוד בחקר תהליכי תפיסה וקוגניציה חברתית. כמו כן, יוצגו מגוון מתודולוגיות ופרדיגמות ניסוייות לבחינת תפקידם של ייצוגים ותהליכים מנטליים בקביעת התנהגות חברתית אנושית. יושם דגש על התרומות של גישת הקוגניציה החברתית למחקר הן בפסיכולוגיה חברתית והן בדיסציפלינות אחרות וכן על ההשלכות היישומיות של ממצאי המחקר.

נושאי הלימוד

מבנה הקורס

הלימוד מבוסס על מקראת מאמרים באנגלית.
הקורס כולל שמונה מפגשים שהנוכחות בהם חובה.

מטלות הקורס