האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2

14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2‏1

1 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

מטרות הקורס

מטרת הקורס להתוודע לעבודות מחקר עכשוויות בפסיכולוגיה חברתית. בכל מפגש ירצה דובר אחר מהארץ ומהעולם. החוקרים שיוזמנו להרצות יבואו מתחומים שונים הרלוונטיים לפסיכולוגיה חברתית בהם גם פסיכולוגים חברתיים מומחים שיציגו את ההיבטים היישומיים של הפסיכולוגיה החברתית, ואת השילוב בין הידע האקדמי לבין העבודה המעשית.

בעקבות ההרצאות ייערכו דיונים בין המשתתפים. מטרת הסמינר היא לגבש קהילה לומדת שעוסקת בנושאים עדכניים ונחשפת לפרספקטיבות תאורטיות ומתודולוגיות מגוונות.

דרישות הקורס


1 יש לקחת את הקורס ארבע פעמים (‏14306, 14307, 14308, 14309‎)‏, 1 נ"ז כל פעם, סה"כ 4 נ"ז.