האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14311 סמינר מחקר ב

14311 סמינר מחקר ב‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

מטרות הסמינר

מטרת הסמינר היא לימוד מעמיק של נושא מתקדם, תאורטי ומתודולוגי, בפסיכולוגיה חברתית.

במסגרת הסמינר יתמחו הסטודנטים בתחום מסוים, שאותו ילמדו ממאמרים או מספרים שיקבע מדריך הסמינר. כמו כן, הסטודנטים יידרשו למצוא מאמרים נוספים בעצמם בכתבי עת או בספרים רלוונטיים.

במסגרת הסמינר יקבל כל סטודנט חניכה אישית, שתסייע לו להכיר לעומק את התהליך המחקרי, החל משלב הכרת הבסיס התאורטי, דרך בחירת המתודולוגיות המתאימות לבחינת שאלות מחקר העולות מתאוריות אלו, וכלה באיסוף נתונים, ניתוחם והצגתם בכתב או בעל-פה.

מבנה הסמינר