האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14313 היבטים פסיכולוגיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי

14313 היבטים פסיכולוגיים של תקשורת במרחב הדיגיטלי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר אבנר כספי

מטרות הקורס

הקורס יתמקד בהשפעות מאפייני התקשורת מתווכת המחשב על צורותיה השונות על תהליכים פסיכולוגיים ועל ההתנהגות. ראשית, נעמוד על ההבדלים הטכניים בין תקשורת טבעית ותקשורת מתווכת-מחשב. לאחר מכן, נעמוד על השפעת הבדלים אלו על תהליכים פסיכולוגיים, ביניהם הסרת עכבות, תפיסה עצמית, חשיפה עצמית, והערכה עצמית. לבסוף, נראה כיצד תהליכים אלו באים לידי ביטוי בהתנהגויות שונות שנחשפות באמצעות צורת תקשורת זו, כגון אימפרסונליות והיפר-פרסונליות או תהליכים תוך ובין-קבוצתיים, ובחינת השפעתם על תקשורת בסביבות אחרות. בקורס ייחשפו הסטודנטים למאמרים שמאז פרסומם הפכו למאמרי דגל בתחום כמו גם למאמרים חדשים המתעדים באופן עדכני את התופעות.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מקראת מאמרים ועל הרצאות פנים-אל-פנים שההשתתפות בהן היא חובה.

בתום הקורס יגישו הסטודנטים עבודה מסכמת.