האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14314 הבדלים בין אישיים

14314 הבדלים בין אישיים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר אבנר כספי

מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לחשוף את הנושאים המרכזיים במחקר הבדלים בין-אישיים. ענף זה של הפסיכולוגיה החברתית בוחן הבדלים בחשיבה, בתחושות, בצרכים וברצונות, וכמובן הבדלים ביכולות ובמעשים בין בני אדם. למעשה, הוא נוגע בכל ענפי הפסיכולוגיה והוא דורש ידע בכולם.

בחלקו הראשון של הקורס נכיר את שאלות היסוד בתחום ונבחן את התשובות העדכניות להן. בחלקו השני נתמקד באחד ההבדלים הבין-אישיים ונעמיק בו. בעוד שהחלק הראשון של הקורס יהיה קבוע, הסוגיה בה נעמיק בחלק השני תתחלף בכל פעם שהקורס יילמד.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על קריאת מאמרים ועל הרצאות פנים-אל-פנים שההשתתפות בהן היא חובה.

בתום הקורס יגישו הסטודנטים עבודת סיום.

מטלות הקורס