האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14316 תהליכים קבוצתיים: זהויות חברתיות בארגונים, בעבודה ובחברה

14316 תהליכים קבוצתיים: זהויות חברתיות בארגונים, בעבודה ובחברה‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר עדי עמית

מטרות הקורס

מטרת הקורס היא להקנות הבנה מעמיקה של תהליכים פנים ובין קבוצתיים ושל עקרונות הפעולה של האדם בעולם הארגוני ובקבוצות חברתיות. הקורס מתמקד בקטגוריות חברתיות רחבות, כגון המדינה, קבוצות אתניות, קבוצות מקצועיות וארגונים גדולים. במהלך הקורס נעשית בחינה מעמיקה של התאוריות והגישות המתודולוגיות המרכזיות בתחום. נדונה קשת רחבה של נושאים ובכללם מעמד ותפקידים בקבוצה, גורמים להזדהות עם קבוצות, וקונפליקטים בין קבוצתיים. 

מבנה הקורס

הקורס מורכב מהרצאות וממקראה.

מטלות הקורס