האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית

14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר עידו לויתן

הקורס המוצע יבחן את התרומה (‏הממשית והפוטנציאלית‎)‏ של תאוריה ומחקר בפסיכולוגיה חברתית לקידום שינוי חברתי. רשימת הקריאה תכלול מאמרים שמתארים מחקרים שיישמו עקרונות פסיכולוגיים למגוון מצבי עולם אמיתי (‏real world settings‎)‏, בהם התנהגויות הקשורות לבריאות, לקבלת החלטות פיננסיות, להתנהגות ביחס לסביבה, קונפליקטים בין-קבוצתיים ועוד.

במהלך הקורס יידונו (‏1‎)‏ האופנים בהם ידע אודות תהליכים פסיכולוגיים יכול לסייע בעיצוב מדיניות חברתית, בהתמודדות עם בעיות חברתיות ובקידום רווחה פסיכולוגית (‏well-being‎)‏ של הפרט; (‏2‎)‏ האתגרים העומדים בפני פסיכולוגיות ופסיכולוגים חברתיים ביישום ב"שדה" של תאוריות שנבחנו במעבדה; ו-(‏3‎)‏ החשיבות של ביצוע מבחנים להערכת יעילותן של התערבויות פסיכולוגיות. המפגשים בקורס יהיו בנויים סביב עקרונות פסיכולוגיים שונים (‏כגון, תהליכים המעורבים בשינוי עמדות או השפעות של נורמות חברתיות על התנהגות‎)‏ ושאלות הנוגעות ליישומם בשדה (‏למשל, מתי עדיף לנסות לשנות התנהגות באופן ישיר על פני שינוי העמדות והאמונות בבסיס ההתנהגות‎)‏. המטרה המרכזית של הקורס היא לפתח את יכולתם של הסטודנטים "לחשוב כפסיכולוגיות ופסיכולוגים חברתיים יישומיים", כלומר: לזהות את התהליכים הפסיכולוגיים והגורמים הסביבתיים שעשויים לקדם שינוי חברתי; לגבש התערבות מבוססת תאוריה (‏לרוב פשוטה וקצרה‎)‏ לשינוי ההתנהגות הרלוונטית בהקשר הנתון; לייצר מערך מחקר שיאפשר להעריך את השפעתה של ההתערבות.