האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14323 שפה וזיקנה

14323 שפה וזיקנה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' גתית קוה

לקורס שתי מטרות עיקריות: הראשונה, להציג את הנושאים המרכזיים בתחום של שפה וזיקנה. הקורס מתבסס על מאמרי מחקר עדכניים בתחום זה. יושם דגש גם על מאפיינים תקשורתיים של אנשים בגילים שונים וגם על הדרכים שבהן תקשורת בין-אישית משפיעה על קשרים חברתיים. המטרה השנייה היא לדון במאמרי מחקר באופן ביקורתי, להיחשף לחשיבה מחקרית אמפירית, ולהבין את המגבלות של שיטות המחקר בתחום הזיקנה‏.

הנוכחות במפגשים חובה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.