האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14324 מרחק פסיכולוגי ורמת הבניה

14324 מרחק פסיכולוגי ורמת הבניה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר אילת חצק

יועץ: ד"ר עידו לויתן

אנו נמצאים כאן ועכשיו, אולם אנו יכולים לדמיין את המתרחש במקום אחר; להיזכר באירוע שקרה לנו בעבר או לתכנן מאורע עתידי לתאר לעצמנו מה אדם אחר היה חושב או עושה, ולחשוב מה היה קורה אילו (‏למשל לו היינו זוכים בלוטו...‎)‏. כל אלו הן דרכים להתרחק מהחוויה הישירה, המגלמות ארבעה ממדים של מרחק פסיכולוגי (‏מרחק במרחב, מרחק בזמן, מרחק חברתי ומרחק היפותטי‎)‏. לפי תאוריית רמת ההבניה (‏Construal Level Theory‎)‏ התרחקות פסיכולוגית מאובייקט בכל אחד מממדים אלה מצריכה ייצוג מנטלי או הבניה שלו, וככל שהמרחק גדול יותר, כך נייצג אותו בצורה מופשטת יותר (‏כלומר, ברמת הבניה גבוהה יותר‎)‏. במילים אחרות, הבניה מאפשרת לנו לגשר על מרחק פסיכולוגי בממדים השונים. לפי התאוריה למרחק פסיכולוגי ולרמת הבניה השפעה הדדית, נוסף על כך, כל ממדי המרחק הפסיכולוגי קשורים זה לזה (‏והם משפיעים על רמת הבניה ומושפעים ממנה באופן דומה‎)‏. להשפעות אלו יש השלכות רבות בתחומים מגוונים, בין היתר על ביצוע משימות שונות (‏למשל, יצירתיות‎)‏, על ניבויים, הערכות ובחירות (‏ובאופן כללי יותר על מקומם של שיקולים שונים בעת קבלת החלטות‎)‏, על שליטה עצמית, שכנוע, משא ומתן ועוד.

נקודת המוצא של הקורס היא תאוריית רמת ההבניה. בחלק הראשון של הקורס נעמיק בשני המושגים המרכזיים הנדונים במסגרת התאוריה (‏רמת הבניה ומרחק פסיכולוגי‎)‏, באמצעות סקירה של תאוריות וגישות רווחות שבוחנות וחוקרות אותם. החלק השני של הקורס יציע יישומים של הרעיונות המרכזיים של התאוריה במגוון תחומים אישיים (‏ויסות עצמי והתנהגות צרכנים‎)‏ ובין-אישיים (‏כוח ומשא ומתן‎)‏. לבסוף, נצביע על מגבלות אפשריות לקשר בין מרחק פסיכולוגי ורמת הבניה.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים והרצאות פרונטליות, שההשתתפות בהן היא חובה.

בתום לימוד הקורס יגישו הסטודנטים עבודה מסכמת.