האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20104 החולייתנים

20104 החולייתנים‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד עילם, ד"ר אלכס דורפמן, ד"ר מירב וכט כץ, פרופ' ענת ברנע.

החולייתנים (‏בעלי החוליות‎‎)‏ הם הקבוצה הגדולה של בעלי חיים שעמם נמנה גם האדם. הקורס מקנה מושגי יסוד באנטומיה, בפיזיולוגיה, באמבריולוגיה ובאבולוציה של החולייתנים. הקורס מוביל להכרה עיונית ומעשית של מערכות הגוף בחולייתנים (‏כולל האדם‎)‏, תוך התמקדות בקשר בין מבנה לתפקוד ובאנטומיה משווה. הגישה המאפיינת את הקורס היא אבולוציונית בעיקרה, ולכן נסקרות תכונותיהם העיקריות והתפתחותם האבולוציונית הארוכה של החולייתנים, תוך הדגשת השינויים המורפולוגיים והתפקודיים המעמיקים שחלו בהם עם המעבר מן החיים במים לחיים ביבשה.

הקורס כולל סיור (‏חובה‎)‏ למוזיאון הטבע בת"א, וארבע מעבדות (‏חובה‎)‏ ברעננה- בהן יתבצעו ניתוחים של שלושה חולייתנים (‏כריש, צפרדע וחולדה‎)‏, הסתכלות בתתקינים מיקרוסקופיים ותצוגה של דגמים.

חומרי הלימוד

הקורס מבוסס על סדרה של הרצאות מוקלטות וראיונות (‏בעברית‎)‏ ומלווה במדריך למידה (‏בעברית‎)‏ ובקריאה מספר הקורס (‏באנגלית‎)‏:

Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution; 8th ed; By Kenneth Kardong

נושאי הלימוד


1 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.