האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20104 החולייתנים

20104 החולייתנים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

ידע קודם דרוש: הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב.

פיתוח הקורס: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר נרי כפכפי, נורית ונגר, איתן אביטל, ד"ר דוד עילם; ענת גפני, אורנה ברקאי (‏עריכה‎)‏

יועצים וכותבי חוץ: ד"ר שרה ויסנברג, ד"ר רוני רדו, ד"ר משה וולק, פרופ' אברהם חיים, ד"ר עמוס פיין, ד"ר רויטל לביא

החולייתנים (‏בעלי החוליות‎)‏ הם הקבוצה הגדולה של בעלי חיים שעמם נמנה גם האדם. הקורס מקנה מושגי יסוד באנטומיה, בפיזיולוגיה, באמבריולוגיה ובאבולוציה של החולייתנים, ואלה מהווים רקע ובסיס לכל לימוד מתקדם של גוף האדם ותפקודו ולהבנת מוצאו ומקומו בעולם החי.

הגישה המאפיינת את הקורס היא אבולוציונית בעיקרה, ולכן נסקרות תכונותיהם העיקריות והתפתחותם האבולוציונית הארוכה של החולייתנים, תוך הדגשת השינויים המורפולוגיים והתפקודיים המעמיקים שחלו בהם עם המעבר מן החיים במים לחיים ביבשה.

הקורס כולל גם ארבע מעבדות שבהן יתבצעו ניתוחים של שלושה חולייתנים, הסתכלות בתתקינים מיקרוסקופיים ותצוגה של דגמים.

חומר הלימוד